Voorwaarden

Ik werk op basis van wederzijds vertrouwen. We stemmen onderling af wat we mogen verwachten van elkaar. Vertrouwen, respect en openheid zijn leidend in onze omgang en samenwerking. Je kunt me daarop aanspreken.

Betaling
Je betaalt voordat de dienstverlening start, tenzij anders afgesproken. Je kunt een yoga of een-op- een sessie annuleren tot 48 uur voor aanvang. Bij annulering mag de sessie op een later af te spreken tijdstip worden bijgewoond (indien mogelijk).

Zelf verantwoordelijk
Onkar Compliance geeft haar inzicht en adviseert over de te nemen stappen. Je draagt zelf zorg voor wat je met deze inzichten doet. Ook draag je zelf zorg voor de juiste implementatie en indien nodig vergunningen en toestemmingen van toezichthouders.

Aanspreken
Je mag me aanspreken op wat we met elkaar afgesproken hebben. Ik voel me daarvoor verantwoordelijk. De acties die voortkomen uit gesprekken of informatie op deze site zijn je eigen pakkie-an. Mijn aansprakelijkheid is begrensd tot hetgeen we afspreken en het bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de totale opdracht.

Zorgvuldig
De opdracht wordt zorgvuldig en naar de laatste inzichten van de adviseur uitgevoerd. Dat geldt ook voor de informatie op deze website en publicaties. Wij streven correctheid en actualiteit na. Je kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie. Het kan zijn dat informatie verouderd raakt: neem bij twijfel contact op met auteur.

Delen van informatie
Je mag informatie op deze website delen in je netwerk. Wel graag met verwijzing naar de auteur en bron. Dat is wel zo eerlijk.

Vertrouwelijkheid
Ik ga vertrouwelijk om met de informatie die jij mij vertelt. Gegevens worden zonder jouw toestemming niet gedeeld met derden. Dat past bij een samenwerking die vertrouwen als basis heeft.

Lees hier hoe Onkar Compliance omgaat met jouw persoonsgegevens.