Privacy verklaring
Hier vind je de privacy verklaring van Onkar Compliance. Hierin omschrijven we hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Wie we zijn
Onkar Compliance geeft advies, een-op- een gesprekken en yoga. Als je een klant wordt van Onkar Compliance worden persoonsgegevens gevraagd, afhankelijk van de dienstverlening die we met elkaar afspreken.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
We hebben persoonsgegevens nodig om de afgesproken dienstverlening (overeenkomst) uit te voeren. Voor een-op- een gesprekken en yoga kan het voorkomen dat we ook over gegevens beschikken met betrekking tot jouw energie en fit- en gezondheid. Deze gegevens worden na afloop van de dienstverlening verwijderd uit het emailbestand. En nooit gedeeld met derden. Ik vind het belangrijk dat jij je veilig voelt als je persoonsgegevens deelt met ons. Laat het daarom ook altijd direct weten als je wensen hebt waar we rekening mee kunnen houden.

Persoonsgegevens op onze website
Als bezoeker van onze website gebruiken wij jouw IP-adres, ook dat is een persoonsgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het goed functioneren van de website. De website verzamelt ook gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Onkar Compliance maakt gebruik van cookies om de website beter te laten werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zgn. sessie cookies. Zodra je de browser afsluit worden deze sessie cookies vanzelf weer verwijderd. Je kunt desgewenst cookies weigeren door de instellingen van je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer) aan te passen.

Bewaren en beveiligen
Over het algemeen worden gegevens 7 jaar bewaard. Dat loopt in lijn met de fiscale verplichtingen van het bedrijf. Als we een opdracht aangaan kunnen we – als je dat wenselijk vindt – aparte afspraken maken over de bewaartermijn. Gegevens aangaande fit-en gezondheid in het kader van een coachings-gesprek of yogasessie van een persoon worden direct na afronding van de opdracht verwijderd. Persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen in mijn email database en op mijn server. Ik ga daar zorgvuldig mee om. Daarnaast wordt de website beheerd door Wen Kunst. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang.

Delen van gegevens met derden
Persoonsgegevens worden enkel gedeeld met derden als dat nodig is voor de interne bedrijfsvoering. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan de facturatie- en verkoopgegevens aan de accountant of beheer van ICT met onze beheerder. We gelen geen persoonsgegevens buiten de EU.

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Onkar Compliance vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Silvia Janssen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Onkar Compliance.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Onkar Compliance opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op
overdracht. Ik help je dan om jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Onkar Compliance vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Onkar Compliance niet zorgvuldig en adequaat met jouw gegevens of rechten omgaat. Klik hier voor meer informatie.

Wensen of vragen over jouw privacy
Het gebruik maken van deze rechten kan door contact op te nemen met Silvia Janssen. Het streven is om binnen een week te reageren.